Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu powstało w na Osiedlu Helena i niezmiennie funkcjonuje jako publiczna placówka oświatowo - wychowawcza do dnia dzisiejszego. Zlokalizowana jest u wylotu drogi na Limanową w budynku jednokondygnacyjnym z trzema salami zabaw. Wszystkie sale są przestrzenne, funkcjonalne, słoneczne, zapewniają bezpieczeństwo i higieniczne warunki.

     Sale wyposażone są w nowoczesne pomoce, które sprzyjają osiągnięciu celów kształcenia i wychowania. Obok budynku rozciąga się duży  przestronny ogród z placem zabaw. Dzięki temu, że ogród znajduje się z dala od głównej drogi, umożliwia dogodną i bezpieczną rekreację dzieci i realizację treści prozdrowotnych i zadań z zakresu ekologii.

Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się od 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.30 przez cały rok z przerwą wakacyjną, ustaloną przez organ prowadzący, czyli Miasto Nowy Sącz.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat (samodzielne w zakresie samoobsługi i sygnalizowania potrzeb fizjologicznych).

Przedszkole liczy 2 oddziały. O przydziale do oddziału decyduje wiek, potrzeby emocjonalno – rozwojowe dziecka, zdolności i zainteresowania. Do każdego oddziału uczęszcza 25 dzieci.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Dorota Gorzawska, legitymująca się wykształceniem wyższym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia podyplomowe z zakesu organizacji i zarządzania oświatą.


Galeria budynku przedszkola
 

WYCHOWAWCY GRUPA ,,WIEWIÓRKI"

mgr Monika Iwańska
mgr Wioletta Gawron

 

WYCHOWAWCY GRUPA ,,JEŻYKI”

mgr Marta Trzcińska-Żak
mgr Dorota Gorzawska

 

Kadra Miejskiego Przedszkola nr 7 w rokuszkolnym  2022/2023

Grono Pedagogiczne
 

mgr Dorota Gorzawska- Dyrektor przedszkola   

 • studia magisterskie - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • studia podyplomowe - Zarzadzanie oświatą                              

mgr Monika Iwańska 

 • studia magisterskie - Filologia angielska
 • studia licencjackie -  Nauczanie poczatkowe z językiem angielskim

mgr Marta Trzcińska - Żak

 • studia magisterskie   - Pedagogika specjalna
 • studia podyplomowe - Edukacja wczesnoszkolna
                                         - Terapia pedagogiczna
                                         - Organizacja i zarządzanie oświatą

mgr Katarzyna Król

 • wykształcenie wyższe magisterskie - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • studia podyplomowe - Logopedia 
 • licencjat - Ekonomika turystyki
 • wykształcenie wyższe magisterskie - Zarządzanie turystyką

mgr Wioletta Gawron

 • wykształcenie wyższe magisterskie - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • licencjat - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią szkolną

mgr Marta Trzcińska - Żak  - oligofrenopedagog i terapia pedagogiczna

mgr Angelika Wolak- Iwan - psycholog

mgr Katarzyna Potoczek - logopeda

mgr Tomasz Szura - ksiądz

 Pracownicy administracji i obsługi    

 • mgr inż. Rozalia Pasiut - referent
 • Agnieszka Gawlikowska - pomoc nauczyciela
 • Paulina Witkowska - pomoc nauczyciela
 • Anna Porębska - kucharz
 • Katarzyna Wójcik - pracownik do pracy lekkiej
 • Celina Bielak - woźna
 • Mieczysław Kukuczka - konserwator
 • Bożena Skoczeń - starsza woźna
 • Barbara Petrażycka- główny księgowy
 • Krystyna Trojan - pracownik do pracy lekkiej

 

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej - Logo

 

Małopolska w zdrowej atmosferze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51
fax. 18 444 27 17