O nas

O nas

 

     Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu powstało w na Osiedlu Helena i niezmiennie funkcjonuje jako publiczna placówka oświatowo - wychowawcza do dnia dzisiejszego. Zlokalizowana jest u wylotu drogi na Limanową w budynku jednokondygnacyjnym z trzema salami zabaw. Wszystkie sale są przestrzenne, funkcjonalne, słoneczne, zapewniają bezpieczeństwo i higieniczne warunki.

     Sale wyposażone są w nowoczesne pomoce, które sprzyjają osiągnięciu celów kształcenia i wychowania. Obok budynku rozciąga się duży  przestronny ogród z placem zabaw. Dzięki temu, że ogród znajduje się z dala od głównej drogi, umożliwia dogodną i bezpieczną rekreację dzieci i realizację treści prozdrowotnych i zadań z zakresu ekologii.

Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się od 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.30 przez cały rok z przerwą wakacyjną, ustaloną przez organ prowadzący, czyli Miasto Nowy Sącz.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat (samodzielne w zakresie samoobsługi i sygnalizowania potrzeb fizjologicznych).

Przedszkole liczy 2 oddziały. O przydziale do oddziału decyduje wiek, potrzeby emocjonalno – rozwojowe dziecka, zdolności i zainteresowania. Do każdego oddziału uczęszcza 25 dzieci.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Dorota Gorzawska, legitymująca się wykształceniem wyższym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia podyplomowe z zakesu organizacji i zarządzania oświatą.


Galeria budynku przedszkola
 

Nasza kadra i grupy

WYCHOWAWCY GRUPA ,,MOTYLKI"

mgr Monika Iwańska
mgr Wioletta Gawron

 

WYCHOWAWCY GRUPA ,,SŁONECZKA”

mgr Dorota Gorzawska
mgr Marta Hajduga

 

Kadra Miejskiego Przedszkola nr 7 w roku szkolnym  2023/2024

Grono Pedagogiczne
 

mgr Dorota Gorzawska- Dyrektor przedszkola   

 • studia magisterskie - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • studia podyplomowe - Zarządzanie oświatą                              

mgr Monika Iwańska 

 • studia magisterskie - Filologia angielska
 • studia licencjackie -  Nauczanie początkowe z językiem angielskim
 • studia podyplomowe - Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

mgr Wioletta Gawron

 • wykształcenie wyższe magisterskie - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • licencjat - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią szkolną

 

mgr Marta Hajduga 

 • studia magisterskie   - Poradnictwo edukacyjne i zawodowe
 • studia licencjackie - Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
                                      
                                        

mgr Joanna Piech - pedagog specjalny

mgr Angelika Wolak- Iwan - psycholog

mgr Katarzyna Potoczek - logopeda

mgr Tomasz Szura - ksiądz

 

Pracownicy administracji i obsługi    

 • mgr inż. Rozalia Pasiut - referent
 • Agnieszka Gawlikowska - pomoc nauczyciela
 • Paulina Witkowska - pomoc nauczyciela
 • Anna Porębska - kucharz
 • Katarzyna Wójcik - pracownik do pracy lekkiej
 • Celina Bielak - woźna
 • Agron Goranci - konserwator
 • Bożena Skoczeń - starsza woźna
 • Barbara Petrażycka- główny księgowy
 • Krystyna Trojan - pracownik do pracy lekkiej

 

Kilka informacji organizacyjnych

 

 • Przedszkole czynne od 6.30-16.30
 • Grupa starsza i młodsza przychodzi do przedszkola do godziny 8.30

 

Wydawanie posiłków

8.30 – 9.00 śniadanie grupa młodsza

9.00 - 9.30 – śniadanie grupa starsza

11.00 - 11.30 – II śniadanie grupa młodsza

11.30 - 12.00 – II śniadanie grupa starsza

13.00 - 13.30- obiad grupa młodsza

13.30 - 14.00- obiad grupa starsza

 

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

 

NIP 734-10-25-269

REGON 490581402

Małopolska w zdrowej atmosferze

pcpr logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51, fax. 18 444 27 17