Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu
z dnia 05.05.2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu nr7 w Nowym Sączu

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Nowym Sączu / w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 06.05.2020 oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Przedszkolu nr7 w Nowym Sączu .

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

uhyuh

Marta Trzcińska-Żak
(podpis Dyrektora)

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało wytyczne dla organów prowadzących przedszkola, dyrektorów, nauczycieli i rodziców, związane z planowanym uruchomieniem placówek od 6 maja. MEN zaleca, aby pierwszeństwo w opiece miały dzieci niektórych rodziców.

"Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" - wskazuje w komunikacie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

"Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego" - stwierdza MEN.

 

WYTYCZNE DLA RODZICA

- Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

- Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

- Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

- Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Zarządzenie nr 13/2015
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu
z dnia 08 września 2015 r.

SZEGÓŁOWA LISTA PRODUKTÓW DOPUSZCZALNYCH DO STOSOWANIA W ŻYWIENIU ZBIOROWYM W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 7 W NOWYM SĄCZU

A. Produkty zbożowe lub ziemniaki:
1. Płatki zbożowe, kukurydziane, ryżowe.
2. Pieczywo razowe, wieloziarniste.
2. Ziemniaki.
3. Mąka.
4. Kasza manna.
5. Kasza jęczmienna.
6. Kasza jaglana.
7. Kasza gryczana.
8. Makaron.
9. Ryż (biały, brązowy)
10. Pieczywo razowe.

B. Warzywa:
1. Pomidor.
2. Ogórek i ogórek kiszony.
3. Kapusta i kapusta kiszona.
4. Brokuł.
5. Kalafior.
6. Kalarepa.
7. Marchew.
8. Pietruszka.
9. Seler.
10. Por.
11. Kukurydza.
12. Szpinak.
13. Brukselka.
14. Cebula.
15. Czosnek.

C. Owoce:
1. Jabłka.
2. Śliwki.
3. Gruszki.
4. Czereśnie.
5. Jagody.
6. Wiśnie.
8. Jagody.
9.Borówki.
10. Kiwi.
11. Banany.
12. Ananasy.
13. Brzoskwinie.
14. Mango.
15. Nektarynki.
16. Pomarańcze.
17. Cytryny.
18. Arbuzy.


D. Mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona:
1. Mięso wołowe – wszystkie rodzaje.
2.Filet z kurczaka lub indyka.
3.Kurczk bez skóry .
4.Wędliny drobiowe ,wieprzowe chude
5.Pasty
6. Ryby – panga, mintaj, tilapia, halibut, łosoś, sola, miruna
7. Jajka kurze, jajka przepiórcze.
8. Orzechy laskowe i orzechy włoskie.
9. Nasiona słonecznika, nasiona dyni.
10. Soczewica, ciecierzyca, fasola, groch.

E. Tłuszcze spożywcze:
Masło
Oliwa z oliwek
Olej
Margaryny miękkie

F. Mleko lub produkty mleczne:
Mleko krowie
Mleko kozie
Ser żółty
Sery białe półtłuste
Śmietana
Jogurty naturalne

G. Napoje
Herbaty czarne
Herbaty owocowe
Kawy zbożowe z mlekiem
Kompoty owocowe

H. Inne produkty:
Miody prawdziwe (spadziowy, lipowy, wielokwiatowy)
Sól
Pieprz
Pieprz ziołowy
Jarzynki suszone
Warzywa i owoce mrożone
Zioła świeże lub suszone (rozmaryn, majeranek, papryka słodka, oregano, tymianek, bazylia, zioła prowansalskie, mięta, lubczyk, koperek, melisa, pietruszka, seler, szczypiorek, czosnek, kminek, rumianek)

Cukier w niewielkich ilościach dodajemy na prośbę rodziców.

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu
z dnia 08 września 2015 r.
w sprawie:
w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie musza spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.z 2015 poz.1256)w porozumieniu z Radą Rodziców działającym przy Miejskim Przedszkolunr7 w Nowym Sączu.

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE;
§1
Wprowadza się szczegółową listę produktów dopuszczonych do stosowania w ramach żywienia zbiorowego w przedszkolu

§2
Zmiany niniejszego zarządzania mogą następować w trybie i na zasadach przewidzianych do jego podjęcia
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Podpisał dyrektor przedszkola: Marta Trzcińska-Żak
 

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej - Logo

 

Małopolska w zdrowej atmosferze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51
fax. 18 444 27 17

pcpr logo