Aktualności

Dyżur wakacyjny

ZASADY ZAPISÓW DZIECI I HARMONOGRAM DYŻURU WAKACYJNEGO 2023/2024 W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

We wszystkich dyżurujących w Nowym Sączu przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.


1. Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących.

2. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny zarówno do jednostki macierzystej, jak i do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym w godzinach od 8.00 do 15.00.

3. Nabór dzieci na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie od 6 do 27 maja 2024 roku:

6-10 maja 2024 r. przyjmowanie kart zgłoszeniowych na dyżur wakacyjny;

13-15 maja 2024 r. weryfikacja złożonych kart zgłoszeniowych na dyżur wakacyjny;

16-24 maja 2024 r. przekazanie kart zgłoszeniowych przez jednostki macierzyste do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

27 maja 2024 r. publikacja listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Po powyższym terminie zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny jest możliwe jedynie, gdy jednostka dyżurująca dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku braku wolnych miejsc dziecko wpisane zostanie na listę rezerwową.

4. Rodzice, którzy będą chcieli zrezygnować z dyżuru wakacyjnego są zobowiązani niezwłocznie zgłosić się do zadeklarowanego dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w celu wykreślenia dziecka z listy.

5. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na bieżąco będzie sprawdzana frekwencja uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny.

6. W kwestiach spornych decyduje dyrektor dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

7. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z dyrektorem przedszkola macierzystego.

8. Formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza (przedszkole macierzyste) przed zapisem na dyżur oraz na stronie internetowej przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej:

 Pobierz kopię dokumentu

 

Rekrutacja: terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego 2024/25

Pliki do pobrania w zakładce Rekrutacja

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr  73/2024
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 31 stycznia 2024 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz w roku szkolnym 2024/2025.

 

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Szczegółowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  

Szczegółowe terminy w postępowaniu uzupełniającym

 1  

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym publicznej szkoły podstawowej

do 16 lutego 2024 r. do godz. 15.00

 XXX
 2

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 01 marca do 29 marca 2024 r.

do godz.1500

 

od 03 lipca do 10 lipca 2024 r.

do godz.1500

 3  

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola.' oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata

 

do 03 - 24 kwietnia 2024 r. do godz. 15

 

do 11 - 29 lipca 2024 r.

do godz.1500

 4  

Podanie do publicznej wiadomości, przez komisje rekrutacyjną, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

25 kwietnia 2024 r. dogodz.1500

 

31 lipca 2024 r. do godz. 15.00

 5  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej (w postaci pisemnego oświadczenia).

 

od 26 kwietnia do 08 maja 2024 r.

do godz.1500

 

od 01 -09 sierpnia 2024 r.

do godz.1500

 6  

Podanie do publicznej wiadomości, przez komisje rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

13 maja 2024 r. do godz.1500

 

12 sierpnia 2024 r. do godz.1500

 

 

Pobierz kopię dokumentu

Udana adaptacja dziecka w przedszkolu

 grafika

 

Dobre rady

  • Staraj się wyrobić w dziecku pozytywny stosunek do przedszkola. Dużo rozmawiaj z dzieckiem o przedszkolu, poinformuj o tym, co będzie mogło  tam robić, ale pamiętaj, żeby nie idealizować obrazu przedszkola, tylko przedstawić go w sposób realny.

Wyprawka dla przedszkolaka 2023/2024

Witamy w przedszkolu   napis   Printoteka pl

 

Drodzy Rodzice

 

Serdecznie witamy Was w nowym roku szkolnym 2023/2024  w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Nowym Sączu

Za nami czas beztroskich, radosnych wakacji. Wypoczęci i z uśmiechem na twarzy ruszamy do pracy. Przed nami rok pełen nowych przygód, zabaw, ciekawych doświadczeń.

Szczególnie miło nam powitać w naszym gronie te Dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg naszego przedszkola. Przed Nimi trudny czas związany z adaptacją do nowego miejsca i koniecznością rozstania z rodzicami. Pragniemy jednak zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby ten pierwszy krok do samodzielności przedszkolaków był miłym wspomnieniem.

W pokonywaniu trudności i rozwiązaniu niektórych problemów pomoże lektura naszych artykułów, do której serdecznie Was zachęcamy.

 

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

 

NIP 734-10-25-269

REGON 490581402

Małopolska w zdrowej atmosferze

pcpr logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51, fax. 18 444 27 17