Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu powstało w na Osiedlu Helena i niezmiennie funkcjonuje jako publiczna placówka oświatowo - wychowawcza do dnia dzisiejszego. Zlokalizowana jest u wylotu drogi na Limanową w budynku jednokondygnacyjnym z trzema salami zabaw. Wszystkie sale są przestrzenne, funkcjonalne, słoneczne, zapewniają bezpieczeństwo i higieniczne warunki.

     Sale wyposażone są w nowoczesne pomoce, które sprzyjają osiągnięciu celów kształcenia i wychowania. Obok budynku rozciąga się duży  przestronny ogród z placem zabaw. Dzięki temu, że ogród znajduje się z dala od głównej drogi, umożliwia dogodną i bezpieczną rekreację dzieci i realizację treści prozdrowotnych i zadań z zakresu ekologii.

Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się od 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.30 przez cały rok z przerwą wakacyjną, ustaloną przez organ prowadzący, czyli Miasto Nowy Sącz.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat (samodzielne w zakresie samoobsługi i sygnalizowania potrzeb fizjologicznych).

Przedszkole liczy 2 oddziały. O przydziale do oddziału decyduje wiek, potrzeby emocjonalno – rozwojowe dziecka, zdolności i zainteresowania. Do każdego oddziału uczęszcza 25 dzieci.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Marta Trzcińska-Żak, legitymująca się wykształceniem wyższym z zakresu pedagogiki specjalnej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej oraz organizacji i zarządzania oświatą.


Galeria budynku przedszkola
 

WYCHOWAWCY GRUPA ,,SMOKI"

mgr Katarzyna Król
mgr Wioletta Gawron

 

WYCHOWAWCY GRUPA ,,PSZCZÓŁKI”

mgr Marta Trzcińska-Żak
mgr Monika Iwańska

 

 

Kadra Miejskiego Przedszkola nr 7 w rokuszkolnym  2021/2022

Grono Pedagogiczne
 

mgr Marta Trzcińska-Żak- dyrektor przedszkola                                        

 •  wykształcenie wyższe magisterskie z Pedagogiki specjalnej
 •  studia podyplomowe:
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Terapia pedagogiczna
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

  

mgr Monika Iwańska 

 • studia magisterskie - Filologia angielska
 •  studia licencjackie-  Nauczanie poczatkowe z językiem angielskim

 

mgr Katarzyna Król

 • wykształcenie wyższe magisterskie-  Edukacja przedszkollna i wczesnoszkolna
 • studia podyplomowe - Logopedia 
 • licencjat - Ekonomika turystyki
 • wykształcenie wyższe magisterskie - Zarządzanie turystyką

mgr Wioletta Gawron

 • wykształcenie wyższe magisterskie z  Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • licencjat: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią szkolną

 

Pracownicy administracji i obsługi            

 • Rozalia Pasiut
 • Agnieszka Gawlikowska
 • Anna Porębska
 • Katarzyna Wójcik
 • Celina Bielak
 • Mieczysław Kukuczka
 • Bożena Skoczeń
 • Barbara Petrażycka- główny księgowy

 

 

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji