Informacja dla rodziców

 

Zasady zapisów dzieci i harmonogram dyżuru wakacyjnego 2023/2024 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych


We wszystkich dyżurujących w Nowym Sączu przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

 

 Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu przypada na sierpień 2024.

1. Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących.

2. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny zarówno do jednostki macierzystej, jak i do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym w godzinach od 8.00 do 15.00.

3. Nabór dzieci na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie od 6 do 27 maja 2024 roku:

  • 6-10 maja 2024 r. przyjmowanie kart zgłoszeniowych na dyżur wakacyjny;
  • 13-15 maja 2024 r. weryfikacja złożonych kart zgłoszeniowych na dyżur wakacyjny;
  • 16-24 maja 2024 r. przekazanie kart zgłoszeniowych przez jednostki macierzyste do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  • 27 maja 2024 r. publikacja listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Po powyższym terminie zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny jest możliwe jedynie, gdy jednostka dyżurująca dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku braku wolnych miejsc dziecko wpisane zostanie na listę rezerwową.

4. Rodzice, którzy będą chcieli zrezygnować z dyżuru wakacyjnego są zobowiązani niezwłocznie zgłosić się do zadeklarowanego dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w celu wykreślenia dziecka z listy.

5. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na bieżąco będzie sprawdzana frekwencja uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny.

6. W kwestiach spornych decyduje dyrektor dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

7. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z dyrektorem przedszkola macierzystego.

8. Formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza (przedszkole macierzyste) przed zapisem na dyżur oraz na stronie internetowej przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Plik do pobrania:

Karta_zgloszenia_dyzur_wakacyjny_2024.pdf

 

 

 

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

 

NIP 734-10-25-269

REGON 490581402

Małopolska w zdrowej atmosferze

pcpr logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51, fax. 18 444 27 17