Zarządzenie Dyrektora w sprawie pracy przedszkola w okresie wakacji.

§ 1
Dyrekcja Miejskiego Przedszkola pragnie poinformować rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola o ostatecznej decyzji Dyrektora Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza w sprawie pracy przedszkola w okresie wakacji. Podjęta została decyzja o utrzymaniu poprzednio przyjętego harmonogramu pracy w wakacje.

§ 2
Miejskie Przedszkole będzie czynne w miesiącu SIERPNIU OD 01.08 do 27.08.2020 (dwa dni 29,31 pozostaje na przygotowanie przedszkola do pracy w nowym roku szkolnym). LIPIEC jest miesiącem wolnym od zajęć.

§ 3
Dyżur nadal z przestrzeganiem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (odpowiednia liczebność grupy, odrębność pracy grup, bezpieczeństwo sanitarne).

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Dyrektor przedszkola
Marta Trzcińska-Żak

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej - Logo

 

Małopolska w zdrowej atmosferze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51
fax. 18 444 27 17