Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Nowym Sączu

Informacje ogólne

- Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE

- W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu
pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 

Zasady obowiązujące podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola.

-  Rodzic (opiekun prawny) przyprowadza dziecko pod wejście do przedszkola. Dziecko powyżej 4 roku życia powinno przyjść w maseczce oraz posiadać dodatkową maseczkę w razie ewakuacji;

-  Rodzic informuje Panią sprzątającą z której grupy jest dziecko, a ta informuje
opiekuna właściwej grupy, który odbiera dziecko od rodzica.

-  Obowiązuje całkowity zakaz wejścia rodziców (prawnych opiekunów) na teren przedszkola;

-  W razie wyjątkowej konieczności wejścia rodzica na teren przedszkola, zobowiązany jest do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego przy wejściu do przedszkola;

-  Każde dziecko przy wejściu będzie poddane pomiarowi temperatury ;
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

- W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli;

- Nauczyciele zorganizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji;

- Nauczyciele mają obowiązek wietrzenia Sali w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;

- Dzieci nie zabierają własnych zabawek ( i innych niepotrzebnych przedmiotów) do przedszkola
- Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej Sali z której usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe misie i inne tego typu zabawki)

- Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci;

- Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw, po codziennie przeprowadzonej dezynfekcji;

- Nie wolno organizować wyjść poza teren instytucji, np. spacer do Parku
personel przedszkola (pomoce nauczycieli, panie sprzątające) utrzymują szczególną czystość ciągów komunikacyjnych i dezynfekują powierzchnie dotykowe: klamek, włączników świateł, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków; ram leżaczków;

- Nauczyciele dopilnują, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu;

- W razie podejrzenia zachorowania dziecka w przedszkolu, nauczyciel postępuję zgodnie z procedurą podejrzenia zachorowania i przechodzi z dzieckiem do specjalnie przygotowanej do izolacji Sali oraz informuję Dyrektora i rodziców dziecka.

 

Zasady odbioru dziecka z przedszkola.

-Rodzic (opiekun prawny) odbiera dziecko dzwoniąc za pomocą dzwonka znajdującego się na zewnątrz( koło drzwi wejściowych do przedszkola).
-Informuje Panią sprzątającą z której grupy jest dziecko, a ta informuje wychowawcę, który przekazuje dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi)

Dyrektor przedszkola
Marta Trzcińska-Żak

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej - Logo

 

Małopolska w zdrowej atmosferze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51
fax. 18 444 27 17