Zarządzenie nr 13/2015 - w sprawie żywnienia

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu
z dnia 08 września 2015 r.
w sprawie:
w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie musza spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.z 2015 poz.1256)w porozumieniu z Radą Rodziców działającym przy Miejskim Przedszkolunr7 w Nowym Sączu.

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE;
§1
Wprowadza się szczegółową listę produktów dopuszczonych do stosowania w ramach żywienia zbiorowego w przedszkolu

§2
Zmiany niniejszego zarządzania mogą następować w trybie i na zasadach przewidzianych do jego podjęcia
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Podpisał dyrektor przedszkola: Marta Trzcińska-Żak
 

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej - Logo

 

Małopolska w zdrowej atmosferze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51
fax. 18 444 27 17

pcpr logo