Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności witryny Przedszkole Nr 7 w Nowym Sączu

Klauzula informacyjna


Zgodnie, z art. 13 ust. l Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 7 z siedzibą w Nowym Sączu, ul.. Krakowska 50, NIP: 734-10-25-269, REGON: 490581402.
 2.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3.  Twoje dane osobowe lub dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. a) - c) oraz e) i    f) RODO w celu realizacji obowiązku oświatowego realizowanego   przez       Administratora,   rozliczeń   finansowych,    w   tym   wystawienia dokumentów księgowych, oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej.
 4. Administrator   może   przekazywać   Twoje   dane   lub   dane   osobowe   dziecka   innym podmiotom  na podstawie  umowy  powierzenia przetwarzania  danych  osobowych.  Dane osobowe mogą być przekazane : podmiotom realizującym usługę elektronicznego dziennika, podmiotom realizującym usługi w zakresie przepisów BHP lub opieki medycznej.
 5. Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej
 6. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji obowiązku oświatowego a także po zakończeniu realizacji tego obowiązku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz przepisach podatkowych.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych lub danych Twoich dzieci oraz prawo ich sprostowania,   usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   prawo   .do   przenoszenia   danycli osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO.
 9. Twoje  dane  nie   będą  podlegać  decyzji  opartej   wyłącznie   na  zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.
   

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej - Logo

 

Małopolska w zdrowej atmosferze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51
fax. 18 444 27 17

pcpr logo